rd.jpg

Reinoud Dirksen; Eigenaar, directeur, werknemer.
Sinds augustus 1995 is Reinoud Dirksen als zelfstandig adviseur werkzaam op het gebied van het Collectief Personenvervoer. Daarvoor is hij 5 jaar als vervoerontwikkelaar werkzaam geweest bij streekvervoerbedrijf Westnederland en gedurende in totaal 2,5 jaar heeft hij gewerkt als projectleider Collectief Personenvervoer bij een adviesbureau. Zijn opleidingsachtergrond is een vervoerskundige (HBO) en sociaal-geografische (WO).

Een veranderende markt
De wereld van het openbaar vervoer verandert. En OVnetwerk verandert mee. Het accent van de werkzaamheden is de afgelopen tijd steeds meer komen te liggen op de aanbesteding van concessiegebieden. Niet alleen het aanbesteden zelf (het ondersteunen van het gehele project van Programma van Eisen tot en met de gunning), maar ook het beheren van de concessies is steeds meer een speerpunt in de activiteiten van OVnetwerk. Daarnaast blijft OVnetwerk een speler op de markt van het ‘vertrouwde’ advieswerk op het gebied van: vervoerplannen, lijnennetstudies, infrastructuur, dynamische reizigersinformatie en projectmanagement.

Een brede markt

Het werkgebied van OVnetwerk is erg breed. Niet alleen met betrekking tot de aard van de te bieden ondersteuning, maar ook letterlijk: OVnetwerk voert niet alleen projecten uit in Nederland, maar ook in andere landen participeert OVnetwerk in projecten (Belgie, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Letland, Oeganda, Zuid-Afrika, Zwitserland).

Idealisme en Cynisme
De affiniteit van OVnetwerk met openbaar vervoer blijkt uit de diversiteit van de opdrachten: beleid, infrastructuur, marketing en projectmanagement. Daar ligt ook het accent van de werkzaamheden. De relatie tussen openbaar vervoer en overige weggebruikers wordt hierbij als een gegeven beschouwd. OVnetwerk is geen idealistisch adviesbureau waarbij het openbaar vervoer als enige het mobiliteitsprobleem kan oplossen. Een gezonde dosis cynisme en een positief kritische houding ten opzichte van het openbaar vervoer hangen hiermee nauw samen.

Veel projecten worden bij de opdrachtgever ten kantore uitgevoerd. Dit is echter zeker geen voorwaarde. Teamvorming met de opdrachtgever, meer dan regelmatig contact en wederzijds vertrouwen zijn echter wel voorwaarde. OVnetwerk beschikt over alle moderne communicatiemiddelen en computerapparatuur. Tegelijkertijd kan OVnetwerk niet alle werkzaamheden op het gebied van openbaar vervoer uitvoeren: OVnetwerk beschikt niet over ingewikkelde vervoersmodellen, noch over een civiel-technische afdeling noch over een groep enquêteurs. Bij de werkzaamheden blijken vakkennis, inzet en contacten echter meer dan voldoende te zijn om de opdrachten naar tevredenheid uit te voeren.

Netwerkstudies
Aanbestedingen
Concessiebeheer
Projectmanagement
Concessiemanagement